Антикорупция

Антикорупция

 

 

 

За подаване на сигнали за корупция използвайте пощенската кутия в сградата
 на Областна администрация Кюстендил :

Гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” №44

Горещ телефон: 078 / 55 02 89

Факс: 078 55 02 83

Ел.поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Длъжностното лице, отговарящо за администрирането на сигналите за корупцията е:

Светослава Радославова – Старши юрисконсулт

Ако искате да подадете сигнал за корупция по електронната поща,
продължете тук:

Подаване на сигнал за корупция: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за служителите в администрацията, може да подаде сигнал за нарушение до органа по назначаването /Областния управител на област Кюстендил/.

Сигналът следва да съдържа:

  1. органа, до който се подава;
  2. трите имена, единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, адрес, както и телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такива;
  3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
  4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
  5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
  6. дата на подаване на сигнала;
  7. подпис на подателя.

Към сигнала може да се приложат източниците на информация, подкрепящи изложените в него твърдения.

Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.

 

Внеси сигнал: 

Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет jpg

 

Телефони за подаване на сигнали/жалби  за корупция по общини  от Област Кюстендил

-          Община Бобов дол-0702/63910 - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Община Дупница – 0701/59259

-          Община Кочериново,- 07053/2011

-          Община Кюстендил-078/551211; http//kustendil.bg/  в раздел „КМЕТЪТ ВИ ЧУВА“

-          Община Невестино-07915 /2230; 07915/2313

-          Община Рила- 07054/8821; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Община Трекляно – 07927/6211

 

Телефони, на които могат да бъдат  подавани сигнали/жалби  за корупция по  държавни структури на територията на Област Кюстендил

-         

-          „Кюстендилска вода“ ЕООД – 078/ 55 23 71

-          Агенция Митници, Митница „Югозападна" 073/889 4103

-          Агенция по заетостта-02/98 08 719

-          Агенция пътна инфраструктура -0800 13010; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Главна дирекция „Гранична полиция“078/52 00 44; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Дирекция за Национален строителен контрол- 080011081

-          Държавен фонд „Земеделие“ – 0700-106-16; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Сектор „ Рибарство и контрол“ Кюстендил-078/ 52 5895

-          Комисия за защита на потребителитеТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Контролно техническа инспекция – 02/8952 310;Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Областен отдел „КД-ДАЙ“ – Кюстендил-070019990; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Областна Дирекция „Земеделие“ Кюстендил-0800 20 200;Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Областна дирекция на МВР Кюстендил – 02/98 22222;http:// nokorr.mvr.bg

-           Областна дирекция по безопасност на храните- 078/55 06 30

-          Областно управление пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил-078/550 160; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-          Отдел „Държавен архив“ Кюстендил-078/52 34 63

-          Районна здравно-осигурителна каса- Кюстендил- 078/55 97 00

-          Регионален инспекторат по образование-078/550 076

-          Регионална дирекция за социално подпомагане . 078/52 31 80

-          Регионална дирекция по горите-078/ 972 333

-          Регионална здравна инспекция-080011323

-          Регионална инспекция околна среда и води-Перник-076/67 30 00

-          ТД на НАП София, Офис Кюстендил-070018700

-          Териториално статистическо бюро-078/55 96 42; 078/ 55 96 47

-          ТП на НОИ Кюстендил-02/926-10-10

-          Център за спешна медицинска помощ – 078/550 151

Печат