Open menu

ЗАПОВЕД № ДС-11-113/10.05.2018Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК СЛЕД ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ.

Дата на публикуване: 10.05.2018г.

Печат