Open menu

ЗАПОВЕД № ДС-12-29/19.01.2018Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК СЛЕД ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ.

Дата на публикуване: 22.01.2018г.

Печат