Нова тръжна процедура: ПРОЕКТ „ПРОМОЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ В 3D – TAP 3D”

Доставка на оборудване

CB006.1.21.193-BG-01/27.10.2017

tap3d_logo.png

Областна администрация – Кюстендил, гр. Кюстендил, Република България, възнамерява да възложи договор за доставка с предмет „Доставка на оборудване“ в три обособени позиции:

  1. Доставка на конферентно оборудване и оборудване за 3Д прожекции на закрито;
  2. Доставка на изложбено оборудване;
  3. Доставка на оборудване за 3Д прожекции на открито

в Кюстендил, Република България, с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП CCI 2014TC16I5CB006. Тръжното досие е налично на http://www.ipa-cbc-007.eu/ и ще бъде публикувано на уебсайта на Областна администрация-Кюстендил:  http://kn.government.bg.

Крайният срок за подаване на оферти е 28.11.2017.

Евентуална допълнителна информация или разяснения/въпроси ще бъдат публикувани на уебсайта на Областна администрация-Кюстендил:  http://kn.government.bg и на уебсайта на Съвместния технически секретариат – Кюстендил: http://www.ipa-cbc-007.eu/

 

Supply of equipment

CB006.1.21.193-BG-01/27.10.2017

clip_image002.jpg

District Administration Kyustendil, Kyustendil, Bulgaria intends to award a supply contract for Supply of equipment in 3 Lots:

  1. Supply of professional public address equipment and indoor 3D projectional equipment;
  2. Supply of exhibition equipment;
  3. Supply of outdoor 3D equipment

in Kyustendil, Bulgaria with financial assistance from the INTERREG – IPA Cross-Border Cooperation Programme CCI 2014TC16I5CB006. The tender dossier is available from http://www.ipa-cbc-007.eu/ and will also be published on the Kyustendil District Administration website: http://kn.government.bg .

The deadline for submission of tenders is 28.11.2017.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the Kyustendil District Administration website: http://kn.government.bg and the website of the Joint Technical Secretariat – Kyustendil http://www.ipa-cbc-007.eu/ .

 

Печат