Open menu

В Областна администрация – Кюстендил се проведе редовно заседание на Асоциацията по ВиК

20190307 144631

        Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се проведе днес в Областна администрация – Кюстендил. Заседанието се проведе при необходимия кворум и бе председателствано от областния управител Виктор Янев.

        По време на редовната среща, членовете на Общото събрание приеха единодушно отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“. Бе приет и с пълно мнозинство отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията за изминалата 2018 г.

20190307 133231

       Като точка от дневния ред бе предложен за одобрение и финансов отчет за 2018 г. Членовете на Общото събрание гласуваха единодушно и приемането на бюджет на Асоциацията по ВиК за 2019 г. Вноската на държавата е в размер на 15 000 лева, а вноските на общините, съобразно процентното съотношение на гласовете им са, както следва: Община Кюстендил – 13 089 лв.; Община Дупница – 9 703 лв.; Община Бобов дол – 1 954 лв.; Община Кочериново – 1 123 лв.; Община Рила – 621 лв.; Община Бобошево – 621 лв.; Община Невестино – 609 лв. и Община Трекляно – 137 лв.

       Плануваните приходи в бюджета са 77 561,48 лв., от тях – 15 000 от държавата, 27 857 лв. от общините и несъбрани вноски от предходни години в размер на 34 704, 48 лв.

Печат