Open menu

Проведе се заседание на Областната епизоотична комисия

20190301 140747       В Заседателната зала на ОА – Кюстендил днес се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, което бе председателствано от зам. областния управител Райчо Цветин.

      По време на срещата присъстващите представители на различни институции бяха запознати с епизоотичната обстановка по отношение на констатираното огнище на бруцелоза по дребните преживни животни в село Вуково, община Бобошево. Бяха обсъдени мерки за ограничаване и контрол на заболяванията, които присъстващите на заседанието приеха единодушно.

       От Областна дирекция по безопасност на храните дадоха информация по случая. Стана ясно, че при откриване на заболяването е реагирано мигновено. „Огнището е ликвидирано веднага. Остават допълнителни действия, които сме набелязали в плана за действие и мерките. Кметовете на общини трябва да свикат заседания на общинските епизоотични комисии по график, считано от 8 март нататък“, поясни зам. областният управител Райчо Цветин.

20190301 145156

        Цветин посочи още, че общинските кметове трябва да разпоредят на кметовете на села и кметските наместници да предприемат мерки за недопускане използването на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и не са им извършени мерките по Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонозите. Също така трябва да разпоредят на кметовете и кметските наместници на населени места да следят за спазване на забраната за пасищно отглеждане на свине; да разпоредят да се следи в населените места за нерегламентирано движение на животни; да информират собствениците на животновъдни обекти за предприемане на действия за регистриране на тези обекти по реда на закона. Необходимо е и кметът на община Бобошево да организира събрания по населените места, на които органите на РЗИ и ОДБХ да обяснят опасностите и да предложат мерки на населението за недопускане на увеличаването на проблема.

20190301 145156

         Директорът на ОДБХ трябва да организира инвентаризация на всички едри, дребни преживни, свине и еднокопитни животни на територията, както и отразяване в системата за инвентаризация.

       „Опасността е ликвидирана категорично, но ще продължи да се следи в още един срок от 50 дни,  след това два пъти на шест месеца“, заяви зам. областният управител.

01.03.2019г.

Печат