Open menu

Областна администрация – Кюстендил бе домакин на работна среща-дискусия със зам.-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова

 20190227 111614       Работна среща-дискусия с участието на зам.-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова се проведе днес в Заседателната зала на Областна администрация – Кюстендил. Срещата откри областният управител Виктор Янев, който приветства представителите на МТСП и участниците в дискусията. Акцентите от проведената среща бяха състоянието и тенденциите на жизненото равнище и доходите в областта, демографската политика, както и възможностите за ограничаване на неравенствата в обществото чрез по-високи доходи и социално-отговорен бизнес.

20190227 111927

        На срещата присъстваха главният секретар на институцията Гергана Михайлова и директорът на Дирекция „АКРРДС“ Василка Манчева. Участие в дискусията взеха представители на общини, общински съвети, синдикални и работодателски организации, НПО и др.

20190227 121017

        Пред присъстващите зам.-министърът сподели политиките, по които работи Министерство на труда и социалната политика. Презентация и анализ на ситуацията направиха експертите от МТСП – д-р Теменужка Златанова и Илия Гаралиев. На участниците в срещата бяха раздадени анкетни карти, на база на които ще се направи анализ и ще се набележат общи стъпки и действия, към които трябва да се върви за справяне с демографската ситуация в региона.

20190227 130311

      „Едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена България, е демографската ситуация в страната, този дисбаланс в различните райони. Това ни накара да започнем провеждането на регионални срещи, насочени към най-засегнатите райони от страната“, поясни зам.-министър Петрова.

       „Запознахме колегите с една нова политика, с един нов закон, който беше приет през октомври 2018. Това е Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика. От 25 години такъв нов закон, по нова политика, в България не е създаван. Той дава изключително много нови възможности да бъдат включени на пазара на труда уязвимите групи от българското общество. Като уязвима група са включени: младежи до 29 години, хора над 55 години, хора с увреждания, бездомни, родители, отглеждащи деца с увреждания и др. Дадохме една голяма възможност на всички уязвими групи да бъдат включени в този закон, за да могат да се социализират по-лесно в обществото и да могат да бъдат включени на пазара на труда“, коментира д-р Султанка Петрова. Тя поясни, че тези групи ще могат да бъдат включени и в различни програми, за да се обучават.

20190227 133647

       „Има и много насърчителни мерки, които ще бъдат предложени от държавата, за да се създават нови социални предприятия и да се развиват тези, които вече са създадени. В България има около 4 700 социални предприятия и след влизането в сила на въпросния закон, ще бъде създаден регистър за тях. Така всяко едно регистрирано предприятие ще може да ползва всички тези насърчителни мерки“, каза още зам.-министърът.

        Д-р Султанка Петрова посети и Дома за възрастни хора с физически увреждания „Ильо Войвода“ в град Кюстендил. Тя се срещна с директора Анелия Велинова, която запозна зам.-министъра с работата и дейностите на социалната институция. Представителите на МТСП разгледаха условията, които предлага домът и се запознаха с предизвикателствата, пред които се изправя персоналът и хората, обитаващи го.

20190227 133233

27.02.2019г.

Печат