Open menu

Проведе се заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие

20190215 110430

        Заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие се проведе днес в Заседателната зала на Областна администрация – Кюстендил. Заседанието председателства областният управител Виктор Янев.

        На него присъстваха зам. областните управители д-р Матей Попниколов и Райчо Цветин, главният секретар на администрацията Гергана Михайлова и Василка Манчева – директор Дирекция „АКРРДС“.       

        Сред основните теми на срещата бе обсъждане и съгласуване на предложението на Регионално управление на образованието за държавния план-прием за професионални и профилирани гимназии, както и средните училища на територията на област Кюстендил за учебната 2019 – 2020 година. Доклад пред присъстващите представи инж. Силвия Тонева – старши експерт по професионално образование и обучение към РУО – Кюстендил. Стана ясно, че са утвърдени общо 43 паралелки за учебната 2019 – 2020 г. От тях 25 са професионални и 18 са профилирани. Комисията по заетост съгласува без възражения предложението на Регионалното управление по образованието за Държавния план-прием през 2019 – 2020 г.

20190215 113550

        Като точка от дневния ред бе представен и Националният план за действие по заетостта през 2019 г., приет с решение на Министерски съвет. Актуалните програми и мерки по приетия план пред членовете на КС представи Станислава Поповска – директор Дирекция „Регионална служба по заетост“ – гр. Благоевград.

        По време на заседанието се обсъди и дейността на работната група към Комисията по заетост за провеждане на първото за 2019 г. проучване на потребностите на работодателите от работна сила. По тази точка доклад представи Юлияна Хаджиева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил.

        На заседанието присъстваха също директорите на гимназии и средни училища от цялата област, както и представители на общинските администрации.

15.02.2019г.

20190215 110518

Печат