Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ

Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Раждавица, с. Горна Гращица, с.Долна Гращица, с. Стенско, с. Шипочано, с. Вратца община Кюстендил, както и с. Голема Фуча, с. Шатрово и с. Бабинска река, община Бобов дол

 

         Сключен е договор между Областна администрация – Кюстендил и  „Геомера“ ЕООД – град София, съгласно който започва изработването на помощен план и план на ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

         Изработването на плановете се отнася за землищата на с. Раждавица, с. Горна Гращица, с.Долна Гращица, с. Стенско, с. Шипочано, с. Вратца община Кюстендил, както и с. Голема Фуча, с. Шатрово и с. Бабинска река, община Бобов дол.

         Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

         Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне от 6 август 2018 г., като графикът за замерванията, е оповестен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайтът на Областна администрация – Кюстендил.

Графикът може да изтеглите и директно от следните линкове:

Печат