Open menu

Извънредно заседание на Асоциацията по ВиК - Кюстендил

В Областна администрация Кюстендил се проведе извънредно заседание на Асоциацията по ВиК, което бе открито и председателствано от зам.-областния управител Радослава Чеканска.

Присъстваха упълномощени представители на общините Кюстендил, Бобов дол, Кочериново, Невестино, Трекляно и Рила, както и на „Кюстендилска вода“ ЕООД.

Поводът за срещата бе обсъждането и гласуването на проект за определяне на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2018 година и разпределянето на общинските вноски.

Съгласно Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация членовете на Асоциацията приеха решението препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на водната Асоциация да бъде в размер на 17 000 лв. Размерът на общинските вноски в проектобюджета са определени спрямо процентното разпределение на гласовете на общините в Общото събрание, съответно 35% за Държавата в лицето на МРРБ и 65% за общините, като най-висок дял имат община Кюстендил – 46,86%, а на нисък Трекляно – 0,49%.

rsz авик

Печат