Open menu

Заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с болестта Инфлуенца по птиците

В сградата на Областна администрация Кюстендил се проведе заседание на Областна епизоотична комисия, председателствана от зам.-областния управител Райчо Цветин. Тя бе свикана със заповед на областния управител на област Кюстендил във връзка с епизоотичната обстановка по отношение на болестта Инфлуенца по птиците с цел предлагане и приемане на мерки за профилактика, ограничаване и контрол на заболяването.

Комисията заседава в състав: д-р Емил Гъгнев - ОДБХ гр. Кюстендил, д-р Динко Динев – РЗИ Кюстендил, инж. Юлиана Божилова – Областно пътно управление – Кюстендил, Кирил Христов – ОДМВР Кюстендил, инж. Здравчо Тодоров – Регионална дирекция по горите-Кюстендил, Ивета Борисова – РДПБЗН Кюстендил, Венко Калинчен – СЛРД „Елен“.

„Епизоотичната обстановка по отношение на болестта Инфлуенца по птиците на територията на област Кюстендил към днешна дата е благоприятна“, увери д-р Емил Гъгнев. Той поясни, че вирусът на инфлуенцата по птиците причинява от леко протичащо респираторно заболяване до тежка виремия с 100% смъртност. Клиничните симптоми зависят от много фактори–щама на вируса, вида на птиците, възрастта, имунитета и вторичните инфекции. По думите му стана ясно, този вирус може да зарази голям брой животински видове, включително и човек.

С пълно мнозинство съставът на Областната епизоотична комисия взе решение за предстоящите съвместни действия между институциите и териториалните звената. 

Кметове е необходимо да свикат заседания на Общинските епизоотични комисии в срок до 10.11.2017г. и набележат конкретни мерки за недопускане появата и разпространението на заболяването. Освен това ще бъдат забранени изложбите, пазарите или други събирания на домашни или други птици на територията на общините. Кметовете на населени места ще изготвят списък на собствениците на птици и броя на отглежданите птици, както и ще контролират спазването на мерките от страна на собствениците на домашни птици, да не допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане.

Като част от мерките са и постоянен ветеринарномедицински контрол от страната на ОДБХ за био-сигурност в птицевъдните обекти, както и периодични клинични прегледи и при съмнение за инфлуенца взимане на проби от домашни и диви птици за вирусологични изследвания.

Собствениците на птицевъдни обекти да не допускат превишаване на капацитета на птицевъдния обект, съобразно квадратурата на помещенията за отглеждане и контакт между отглежданите птици и други домашни или диви птици. Необходимо е да съхранява в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците и да не отглеждат едновременно водоплаващи и други видове птици.

В случай на отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, собствениците на птицевъдни обекти трябва да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар за съответната община.

rsz epizoo

Печат