Open menu

Областният управител Виктор Янев присъства на работна среща във връзка с програмите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Поради нарастващият интерес към програмите за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, стартирането на ОП „Региони в растеж“ – 2014-2020 и разширяването на обхвата на Националната програма за енергийна ефективност, Министерството на регионалното развитие и благоустройството в лицето на Министър Лиляна Павлова организира работна среща, която се състоя в столицата. В нея участие взе Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев.

На събитието присъстваха и представители на Националното сдружение на Общините в България, областните управители, кметове на общини, представители на управителния орган на ОПРР, Българска банка за развитие, Министерството на финансите и др.

„Обсъдиха се последните промени в методическите указания и бяха дадени насоки за работа по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, както и възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност по ОПРР 2014-2020“ – сподели Виктор Янев.

По предварителен дневен ред бе представен и отчет на изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ към ОП „Регионално развитие“  2007-2013 г.

„Одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на област Кюстендил, които имат сключени договори до момента са общо 55. Разпределението им е съответно 36 в Община Кюстендил, 16в Община Дупница и 3 в Община Бобов дол“ – уточни областният управител

Печат