Open menu

Виктор Янев, областен управител на област Кюстендил: Институциите и общините извършват подготовка за зимния сезон

Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

Фокус: Господин Янев, какви дейности се предприемат във връзка с есенно-зимния сезон и безопасността на водоемите в региона? 
Виктор Янев: Всяка година се извършват проверки относно състоянието на водоемите. Такива проверки се правят през пролетния и през есенния сезон. Проверките се извършват от междуведомствена комисия. Такава комисия вече беше назначена с моя заповед. В нея влизат представители на басейновата дирекция, на „Пожарна безопасност и защита на населението”, на инспекцията по околна среда и на други отговорни институции, които са свързани с безопасността на водоемите и проводимостта на реките. Надявам се, че комисията ще е проверила всички водоеми и реки на територията на областта. Те са длъжни да изготвят и констативен протокол. Констатациите ще бъдат готови тази седмица. 
Фокус: На база на тези констатации възможно ли е да има и предписания? 
Виктор Янев: Да, ще има предписания до различните институции, както и до собствениците на съответните водоеми и райони на реките. 
Фокус: Има ли към момента в областта безстопанствени язовири? 
Виктор Янев: Не, няма безстопанствени язовири. Има язовири дадени на концесия от страна на общините. Има и частни язовири, какъвто е случаят с язовира в село Долистово. Ние всяка година издирваме собствениците на този язовир и ги издирваме, а тези собственици са няколко. Проблемите ни са свързани по отношение с този язовир и предполагам, че и тази година констатациите ще бъдат същите. 
Фокус: На какъв етап е подготовката на общините и на институциите относно наближаващия зимен сезон и за реакция при усложнена зимна обстановка? 
Виктор Янев: В момента върви подготовката за есенно-зимния период. Всички институции, Регионална здравна инспекция, Областно пътно управление, „Пожарна безопасност и защита на населението”, Регионалното управление на образованието, вече са уведомени и изпращат информацията за тяхната подготовка за този период до областната администрация. Съгласуват се съответните планове, в момента информацията все още не е пълна, но ще имаме и областен съвет по отношение на подготовката и действията през есенно-зимния период на територията на областта, както и на общините. 
Фокус: По отношение на републиканската пътна мрежа, как стои въпросът там? 
Виктор Янев: Областно пътно управление – Кюстендил е подало информация за републиканската пътна мрежа. Знаете, че и министър Павлова даде просторна информация в това отношение. В момента върви подготовката, Областно пътно управление има сключен договор с фирмите в областта, обслужващи републиканската пътна мрежа. Мисля, че нямаме основание за притеснение по отношение на поддържането на пътната мрежа в региона.

Печат