Open menu

Областният управител кани кметовете на дискусия за проблемите в секторите- Води, Пътища, Земеделие, Строежи на 30.03.2017 г.

Областно съвещание с кметовете на общини от област Кюстендил и експерти от администрациите на органите на централната изпълнителна власт ще проведе на 30.03.2017 г. областният управител Йордан Татарски.
 
Обявената тема е: Дискусия по дефиниране на актуални проблеми на регионалното развитие и благоустройството в област Кюстендил и възможностите за тяхното решаване чрез съвместни действия на администрациите на органите на централната, регионалната и местната изпълнителна власт. 
 
Програмата предвижда четири тематични дискусии, по актуалните проблеми в секторите „Води“, „Пътища“, „Земеделие“ и „Строежи“, и подобряване на междуведомствената координация и взаимодействие.

Печат