ЗАПОВЕД № ДС-12-173/14.07.2016Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Заповедта можете да изтеглите от тук.

Печат