Open menu

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/ ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ.34В, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ /ЗДС/ ДО ЯНА ВЕНЦЕСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

Съобщението можете да изтеглите от тук

Дата на публикуване: 24.08.2016г.

Печат