Open menu

Обявление във връзка със започнала процедура по принудително отчуждаване на части от имоти – земеделски и горски територии - частна и общинска собственост, за държавна нужда, с обща площ 13.864 дка, намиращи се в землището на гр. Бобов дол, с ЕКАТТЕ 04501

Обявление във връзка със започнала процедура по принудително отчуждаване на части от имоти – земеделски и горски територии - частна и общинска собственост, за държавна нужда, с обща площ 13.864 дка, намиращи се в землището на гр. Бобов дол, с ЕКАТТЕ 04501, община Бобов дол, област Кюстендил, засегнати от изграждането на обект: Път ІІІ-623  ”Бобов дол -Жедна”  - аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе /усвояване на нови площи 14+850 до км 15+550/.

Обявлението можете да свалите от тук

 

Печат