Open menu

ЗАПОВЕД №ДС-27-335/19.12.2016Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ЧАСТНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, С ОБЩА ПЛОЩ 13.864 ДКА, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БОБОВ ДОЛ, С ЕКАТТЕ 04501, ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Заповедта можете да изтеглите от тук.

Приложението може да изтеглите от тук

Печат