Open menu

Комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие на област с административен център Кюстендил

 
Заповед № РД 22-202/02.09.2020 г. на Областния управител Виктор Янев за определяне състава на комисията по заетост:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Янев - Областен управител на област Кюстендил;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Райчо Цветин - Заместник областен управител на област Кюстендил
СЕКРЕТАР: Юлиана Хаджиева–Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ:
1. д-р Матей Попниколов – Заместник областен управител на област Кюстендил
2. Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил
3. Василка Манчева - Директор на Дирекция АКРРДС , Областна администрация Кюстендил
4. Силвия Стоянова - Младши експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация Кюстендил
5. Станислава Поповска - Директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, град Благоевград
6. Виолина Лазова – Ал Хадж Ахмад - Директор на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Дупница
7. Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария и управление на собствеността”, Община Кюстендил
8. Ели Подгорска – Директор на Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност“, Община Дупница
9. Славчо Коларски - Зам. кмет по социални дейности, култура и евроинтеграция, Община Сапарева баня
10. Тома Ташков - Младши експерт, Община Кочериново
11. Лазар Чавков - Зам. кмет на Община Рила
12. Мариана Стаменова – Секретар на Община Бобошево
13. Красимира Методиева – Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
14. Мая Арсова - Секретар на Община Невестино
15. Василка Кирилова - Секретар на Община Трекляно
16. Валентин Златински - Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Кюстендил
17. Радостина Васева - Директор РД “Социално подпомагане” – Кюстендил
18. Яни Георгиев - Председател на РС на КНСБ, гр. Кюстендил
19. Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Кюстендил
20. Тодорка Дамянова - Председател на РС на КНСБ, гр. Дупница
21. Йорданка Германова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
22. Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
23. Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
24. Даниела Стоянова - Секретар на Регионална занаятчийска камара – Кюстендил
25. Станислав Георгиев - Председател на „Сдружение по туризъм –Кюстендил”
26. Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
27. Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
28. Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
29. инж. Стоян Стоилов - Председател на Областно представителство – Кюстендил на Камара на строителите в България

 

 

Печат