Open menu

Културен туризъм

Понастоящем, съгласно утвърдения и обнародван регистър на региона, със статут “на паметници на културата”  са защитени 1052 индивидуални и групови паметника. От тях : паметници със световно значение-1, национално значение- 35,паметници на културата от местно значение-218,  в ансамбъл –776, за сведение-22. От тях 194 са археологически, 710 архитектурни, 54 исторически и 94 художествени.jpg

 На територията на региона се намира културно –историческия паметник със световно значение Рилска света обител, гр. Рила-Рилски манастир,обявен за Паметник на културата от световно значение/ VІІ редовна сесия на Комитета за световно наследство- Флоренция, 5-9.ХІІ.1983г).

.jpg

Манастирът е разположен  в уникалната природна среда на Национален парк Рила, Природен резерват “Риломанастирска гора”, Природен парк “Рилски манастир” и  в близост до Национален парк “Пирин”- обект на световното природно наследство / обявен. 1983 г. /. На територията на областта се намират и 35 уникални паметника на античното, средновековно и възрожденско изкуство и култура, неразделна част от националното и световно културно наследство, обявени за паметници с национално значение.

В Кюстендилска област се намират 1052 паметника на културата, като повечето от половината са съсредоточени в община Кюстендил. Благоприятно е съчетанието на природните забележителности и културно-историческото наследство на района на Кюстендил, поречието на р. Струма и планината Осогово. Община Кюстендил притежава изключително богато културно–историческо наследство с най–широк спектър от историческа периодика и много високи стойности като качествена характеристика. Архитектурен и археологически резерват “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, обявен на 21.02.1977 г., с решение №17 на МС и многобройните, единични паметници на културата от Възраждането обогатяват съкровищницата на културното наследство.jpg

Културно–туристически маршрут “Кюстендилски регион – средище на древни култури” обхваща общо 14 паметника на културата с изключително висока научно – историческа и архитектурно художествена стойност от всички културно–исторически периоди в хронологичен интервал от VII хилядолетие пр. Хр. – XIX в. Маршрутът включва 4 от най–ярките и запазени антични паметници на Пауталия, разположени в границите на “Национален архитектурен и археологически резерват Пауталия – Велбъжд - Кюстендил”, Римски терми – ІІІ век, акропол на Пауталия- ІV век, антична и късно–антична крепост на хълма “Хисарлъка” /ІV – ХV век/, средновековна “Пиргова кула” /ХІV век/, джамия “Ахмед бей”/ 1575/, църквата “Св. Георги”– град Кюстендил /Х век/…..

jpg

Маршрутът е обезпечен със сравнителна добра туристическа и комуникационна инфраструктура. За обслужването е открит туристически информационен център в Кюстендил и информационни бюра в гр. Рила и гр. Сапарева баня. Изграждането на обща информационна мрежа обединява усилията за ефективно и пълноценно провеждане на рекламна кампания и съвременно информационно осигуряване и отговаря на нуждите на местната общност и потенциалните туристи.

С реализирането на проекта на община Кюстендил и фирма “Хигия” по Програма ФАР BG 0202.01 за реставрация на културния паметник “Дервиш баня” се възстанови още един емблематичен за града туристически обект. В приоритетите на общината и ревитализацията на сградата и нейната градоустройствена адаптация, в рамките на площадното пространство.

Архитектурните, археологическите паметници и музейните експозиции са репери на културната памет на древния град и неговата градска територия.

Печат