Частни болници

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
№ по ред Име на лечебното заведение № на разрешително Ръководител Адрес
1. МБАЛ „Св. Иван Рилски – 2003” ООД МБ-288/23.01.2015 г. Д-р Ени Лефтеров

Гр. Дупница, ул. „Иван Вазов” № 26

http://www.mbal2003.com

Печат