Open menu

Здравеопазване

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в Област Кюстендил -

данни за 2010 г., данни за 2011 г., данни за 2012 г. , данни за 2013 г., данни за 2014 г., данни за 2015 г., данни за 2016 г., данни за 2017 г., данни за 2018 г.

Здравна мрежа - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.

Медицински кадри - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.


РЕГИСТРИ


Регионална здравна инспекция  Кюстендил

МЗ - Регионална здравна инспекция (РЗИ) Кюстендил осъществява  държавната здравна политика на територията на област Кюстендил.

Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на Здравеопазването, със седалище град Кюстендил.

Ръководство: Директор: Д-р Златко Величков

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ-КЮСТЕНДИЛ
Адрес: 2500, гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода", ул. „Тинтява”
ЕИК: 176031298

 https://rzi-kn.net/bg/

 

Печат