Open menu

Население по общини, местоживеене и пол

НСИ - Население по общини, местоживеене и пол:

 

Общо

всичко

Общо

мъже

Общо

жени

Всичко

в

градовете

В градовете

мъже

В градовете

жени

В селата

всичко

В селата

мъже

В селата

жени

Бобов дол

7 952

4 170

3 782

5 177

2 744

2 433

2 775

1 426

1 349

Бобошево

2 802

1 380

1 422

1 166

547

619

1 636

833

803

Дупница

40 789

19 618

21 171

30 627

14 629

15 998

10 162

4 989

5 173

Кочериново

4 694

2 250

2 444

2 130

1 008

1 122

2 564

1 242

1 322

Кюстендил

54 645

26 316

28 329

40 682

19 550

21 132

13 963

6 766

7 197

Невестино

2 180

1 112

1 068

-

-

-

2 180

1 112

1 068

Рила

2 610

1 276

1 334

2 217

1 081

1 136

393

195

198

Сапарева баня

6 924

3 434

3 490

3 595

1 785

1 810

3 329

1 649

1 680

Трекляно

835

466

369

-

-

-

835

466

369


ГРАО - Таблици на населението по настоящ и по постоянен адрес:

 

Данните в тук публикуваните таблици са от Националния Регистър на Населението и са актуални към съответната дата

Текущи таблици

Месечни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес (по области и общини) за текущата година

 

Печат