Open menu

Резервати и природни забележителности в Област Кюстендил

Национален парк Рила

Национален парк Рила

Резерват

Резерват "Парангалица"

Централен рилски резерват

Централен рилски резерват

Резерват “Ибър”

Резерват “Ибър”

Резерват “Скакавица”

Резерват “Скакавица”

Архитектурно-историческия резерват “Рилски манастир”

Архитектурно-историческия резерват “Рилски манастир”

Стобските пирамиди

Стобските пирамиди

Осоговска планина

Осоговска планина

Разерват “Църна река”

Разерват “Църна река”

Конявска планина

Конявска планина

Забележителност “Юч бунар”

Забележителност “Юч бунар”

Vbg Granica 3

Природна забележителност “Вековна букова гора”

Резерват “Габра”

Резерват “Габра”

Земенски пролом

Земенски пролом”

Река Струма

Река Струма

Печат