Open menu

За Асоциацията

Учредена с Решение от Протокол № ОС-07-79/19.07.2012 г. от учредително заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от “Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил.

Председател: Виктор Томов Янев – Областен управител

Членове: Държавата и Общините намиращи се на обособената територия на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД: Държавата, Община Кюстендил, Община Бобов Дол, Община Кочериново, Община Рила, Община Бобошево, Община Невестино, Община Трекляно;

Процентното съотношение на гласовете на членовете в Общото събрание на АВиК – Кюстендил, определено по реда на чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите и чл. 8 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация е както следва:

Членове на АВиК - Кюстенди

% съотношение на гласовете

1.

Държавата

35.00 %

2.

Община Кюстендил

46.86 %

3.

Община Бобов дол

7.00 %

4.

Община Кочериново

4.03 %

5.

Община Рила

2.23 %

6.

Община Бобошево

2.21 %

7.

Община Невестино

2.18 %

8.

Община Трекляно

0.49 %

 Общо:

100.00 %

Функции:

Съгласно Закона за водите, асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения – публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху ВиК оператора.
Асоциацията е юридическо лице с адрес на управление в сградата на Областната администрация
Кюстендил. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:

- устойчиво използване на водите и опазването им;

- съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;

- осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги;

Контакти:

гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2, П.К. 2500;

тел: Централа: 078/550 650 на вътрешен 290;

e_mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.]

Приемно време на Председателя на АВиК:

Вторник - от 10:00 до 12:00 часа

Приема се извършва по график, след предварително записване на тел: 078/550 650

Банкова сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА АД – ФЦ КЮСТЕНДИЛ

IBAN: BG 09 SOMB 9130 10 59695901

BIC: SOMBBGGSF

Печат