Open menu

Харта на клиента

 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 
 Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване 
 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА (pdf формат)

 

Печат