Електронни услуги

Областна администрация Кюстендил предоставя възможност за електронно заявяване и предоставяне на административни услуги чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция електронно управление.

За да ползвате електронните услуги, като физическо или юридическо лице, в Единния модел, включително и тези на Областна администрация Кюстендил е необходимо:

- да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
- да притежавате профил в системата „Електронно връчване“
- да имате инсталиран Adobe Reader

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Кюстендил, ползвайте следната връзка (link) към ЕДИННИЯ МОДЕЛ.

Печат