Честит Международен ден на театъра!
Уважаеми артисти и всички Вие, за които театърът е призвание и начин на живот, с респект поднасям своите поздравления към Вас и Вашето творчество!
Поклон пред труда Ви, чрез който всички ние се докосваме до магията на това вечно изкуство.
Бъдете здрави, вдъхновени и закриляни! Вярвам, че отново ще имаме възможност да бъдем зрители на прекрасните Ви постановки и ще отворим още по-силно сетивата си за красотата на това изкуство!
С най-добри пожелания и дълбоко уважение към всички Вас,
Виктор Янев,
Областен управител на Кюстендил
 

Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.
Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

Виктор Янев
Областен управител на област Кюстендил

 


Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат