Open menu

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупани

16.02.2015г.
ДОГОВОР № АС-12-04/12.02.2015г. относно обществена поръчка с публична покана с предмет: „Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупани снежни маси извън зоните на ГКПП-ве на територията на област Кюстендил: зоната на ГКПП Гюешево; зоната на ГКПП Олтоманци“.

30.01.2015г.
ПРОТОКОЛ № РД-18-22/29.01.2015г. НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-20-06/08.01.2015г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-20-17/19.01.2015Г. относно Публична покана № 12-00-76/30.12.2014г. с предмет: "Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупани снежни маси извън зоните на ГКПП-ве на територията на област Кюстендил: зоната на ГКПП Гюешево; зоната на ГКПП Олтоманци".
28.01.2015г.
ПРОТОКОЛ № РД-18-20/26.01.2015г. НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-20-06/08.01.2015Г., НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ИЗМЕНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-20-17/19.01.2015Г. относно Публична покана № 12-00-76/30.12.2014 г. с предмет: „Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупани снежни маси извън зоните на ГКПП-ве на територията на област Кюстендил: зоната на ГКПП Гюешево; зоната на ГКПП Олтоманци“.

16.01.2015г.
ПРОТОКОЛ № РД-18-10/16.01.2015 г. НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-20-06/08.01.2015 Г., НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ относно Публична покана № 12-00-76/30.12.2014 г. с предмет: „Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупани снежни маси извън зоните на ГКПП-ве на територията на област Кюстендил: зоната на ГКПП Гюешево; зоната на ГКПП Олтоманци“.

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9037743 от 30.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Дейности по извозване от основните пътни платна и депониране на натрупани снежни маси извън зоните на ГКПП-ве на територията на област Кюстендил:
Зоната на ГКПП Гюешево;
Зоната на ГКПП Олтоманци.
 
 
 
 
Оферта за участие в публичната покана се подават в деловодството на Областна администрация, гр. Кюстендил, ул.”Демокрация” № 44, партер - Деловодство, всеки работен ден в срок до 13.01.2014 г., включително, до 17,30 ч. 
 
Огледът на обекта, предмет на настоящата публична покана, ще се извършва  от 05.01.2015 – 13.01.2015 г., всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,30 ч.
 
За повече информация – тел. 078/55-02-89 или тел. 078/55-06-80. 
 
Обществената поръчка има уникален номер ОП-АОКН-2014-03-30.12 в регистъра на Областна администрация гр. Кюстендил
 

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-04/12.02.2015 г.

on .

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-04/12.02.2015 г. с предмет:
Извозване и депониране на натрупани снежни маси на граничен контролно пропусквателен пункт "Гюешево" и ГКПП "Олтоманци" на територията на Кюстендилска област
 
На 12.09.2015г. по банковата сметка на  ЕТ „Боко-Кънчо Стоичков“ е преведена сумата 1500.00лв.
На 11.05.2015г. по банковата сметка на  ЕТ „Боко-Кънчо Стоичков“ е преведена сумата 7920.00лв.

Печат