Open menu

Облявление за планове на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ

Областна администрация–Кюстендил, уведомява заинтересованите лица, че:

  • Със Заповед №ДС-20-116/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
  • Със Заповед №ДС-20-117/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
  • Със Заповед №ДС-20-118/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
  • Със Заповед №ДС-20-119/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
  • Със Заповед №ДС-20-120/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
  • Със Заповед №ДС-20-121/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Гюешево, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
  • Със Заповед №ДС-20-122/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.
  • Със Заповед №ДС-20-123/21.05.2020г. на Областния управител на Кюстендилска област е одобрен План на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Лелинци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил.

Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на Кюстендилска област до Районен съд – Кюстендил в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в “Държавен вестник” (брой 52 от 09.06.2020 г.).

Плановете на новообразуваните имоти и регистрите към тях са изложени в сградата на Община Кюстендил.

Печат