Open menu

Заповед № РД-20-93/10.04.2020 г. за определяне за пожароопасен сезон в горите на територията на Област Кюстендил от 11 април до 30 октомври 2020 г.

Заповед № РД-20-93/10.04.2020 г. за определяне за пожароопасен сезон в горите на територията на Област Кюстендил от 11 април до 30 октомври 2020 г.

Печат