Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия

ЗАПОВЕД № РД-27-384/18.12.2014 г.

Акт за създаване : На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия.

Председател: Областен  управител на област Кюстендил

Печат

see this here acrobat xi standard for sale oem how to buy zbrush 4r7 click this link now how much is microsoft office autocad civil 3d 2015 oem license where can i buy fireworks cs6