Областен съвет за развитие

Областен съвет за развитие на област с административен център Кюстендил 

Заповед № РД-20-102/27.04.2015г. за изменение на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-31/03.02.2015г. за определяне на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-30/03.02.2015г.  за отмяна на заповед № РД-20-347/03.10.2013г.
 
 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 11.02.2015г.

Информация относно съвет на ОСР /Областен съвет за развитие/ на дата 12.05.2015г.
 
ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 12.05.2015г.

 

Печат

pixologic for mac product key photoshop cs6 extended sales cheap license autocad lt 2018 2012 sale access 2013 for sale online access 2013 education discount