Областен съвет за развитие

Областен съвет за развитие на област с административен център Кюстендил 

Заповед № РД-20-102/27.04.2015г. за изменение на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-31/03.02.2015г. за определяне на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-30/03.02.2015г.  за отмяна на заповед № РД-20-347/03.10.2013г.
 
 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 11.02.2015г.

Информация относно съвет на ОСР /Областен съвет за развитие/ на дата 12.05.2015г.
 
ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 12.05.2015г.
 

 

Печат

www.werathah.com autocad lt product key online certification windows 7 online certification windows 7 serial no autocad architecture 2018
www.lacasagiusta.it http://www.lacasagiusta.it/index.php?gdfgrw=autodesk-autocad-civil-codes www.lacasagiusta.it