Областен съвет за развитие

Областен съвет за развитие на област с административен център Кюстендил 

Заповед № РД-20-102/27.04.2015г. за изменение на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-31/03.02.2015г. за определяне на състава на Областен съвет за развитие Кюстендил
Заповед № РД-20-30/03.02.2015г.  за отмяна на заповед № РД-20-347/03.10.2013г.
 
 

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 11.02.2015г.

Информация относно съвет на ОСР /Областен съвет за развитие/ на дата 12.05.2015г.
 
ПРОТОКОЛ  за проведеното заседание на Областния съвет за развитие на дата 12.05.2015г.
 

 

Печат

buy oem revit 2017 revit 2017 license purchase illustrator cs6 cheap license illustrator cc illustrator cc mac os online autocad lt 2018 student price