Областен съвет за интеграция на хората с увреждания

Председател: Областен управител на Област с административен център - Кюстендил
 
Заповед РД-20-38 - заповед за поименния състав на членовете.
Протокол РД-18-35 / 23.02.2016г.

Печат