Областна комисия „Военни паметници“

Областна комисия „Военни паметници” в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Областен управител;

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заместник Областен управител;

СЕКРЕТАР: Гл. експерт в дирекция АПОФУС - ССИ и ОМП;

Назначена със заповед: Заповед № РД-20-184/02.07.2015г.

Заповедта можете да изтеглите от тук

Протокол РД-18-83

Протокол-№18-107 - 24.06.16г.

Протокол РД-18-140/08.09.2016

Правила за работата

 

 

 

Печат

download autocad lt the original source
buy online pagemaker www.lacasagiusta.it