Open menu

Комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие на област с административен център Кюстендил

 
Заповед № РД 22-147/16.06.2017 на Областния управител Виктор Янев за определяне състава на комисията по заетост:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Янев - Областен управител на област Кюстендил;

СЕКРЕТАР: Юлиана Хаджиева–Директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ:

 1. д-р Матей Попниколов – Заместник областен управител на област Кюстендил
 2. Райчо Цветин - Заместник областен управител на област Кюстендил
 3. Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил
 4. Василка Манчева -  Директор на Дирекция „АКРРДС” , Областна администрация Кюстендил
 5. Ива Иванова  - Старши експерт, Дирекция АКРРДС, Областна  администрация  Кюстендил
 6. Станислава Поповска - Директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, град Благоевград
 7. Наташа Илиева - Директор на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Дупница
 8. Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария  и управление на собствеността”, Община Кюстендил
 9. инж. Мая Спасова – Директор на Дирекция „Околна среда, транспорт и сигурност“, Община Дупница
 10. Славчо Коларски - Зам. кмет по социални дейности, култура и евроинтеграция, Община Сапарева баня
 11. Тома Ташков - Младши експерт, Община Кочериново
 12. Лазар Чавков - Зам. кмет на Община Рила
 1. Мариана Стаменова – Секретар на Община Бобошево
 2. Красимира  Методиева – Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
 3. Антоанета Георгиева - Секретар на Община Невестино
 4. Василка  Кирилова - Секретар на Община Трекляно
 5. Валентин Златински - Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Кюстендил
 6. Светослава Макенджиева - Директор РД “Социално подпомагане” – Кюстендил
 7. Яни Георгиев - Председател на РС на КНСБ, гр. Кюстендил
 8. Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа” – Кюстендил
 9. Тодорка Дамянова - Председател на РС на КНСБ, гр. Дупница
 10. Йорданка Германова - Председател на СРС  на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
 11. Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
 12. Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
 13. Даниела Стоянова - Секретар на Регионална занаятчийска камара – Кюстендил
 14. Миле Андонов - Представител на сдружение “Съвет по туризъм –Кюстендил”
 15. Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
 16. Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
 17. Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
 18. инж. Светослав Борисов - Председател на Областно представителство –  Кюстендил на Камара на строителите в България

 

 

Печат