Комисия по заетост към областния съвет за регионално развитие на област с административен център Кюстендил

Заповед № РД 22-147/16.06.2017 на Областния управител Виктор Янев за определяне състава на комисията по заетост:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виктор Янев - Областен управител на област Кюстендил;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослава Чеканска – Зам. областен управител на област Кюстендил
СЕКРЕТАР: Юлиана Хаджиева–Директор на Дирекция „Бюро по труда“-Кюстендил
ЧЛЕНОВЕ:
1. Гергана Михайлова – Главен секретар на Областна администрация Кюстендил
2. Василка Манчева - Директор на дирекция „АКРРДС” , Областна администрация Кюстендил
3. Ива Иванова - Старши експерт, Дирекция АКРРДС, Областна администрация Кюстендил
4. Станислава Поповска - Директор на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, град Благоевград
5. Наташа Илиева - Директор на Дирекция “Бюро по труда”, гр. Дупница
6. Мирослав Миланов – Началник на отдел „Канцелария и управление на собствеността” на Община Кюстендил
7. инж. Мая Спасова - Директор на дирекция „Социални дейности и духовно развитие”, Община Дупница
8. Славчо Коларски - Зам. кмет по социални дейности, култура и евроинтеграция, Община Сапарева баня
9. Тома Ташков - Младши експерт, Община Кочериново
10. Лазар Чавков - Зам. кмет на Община Рила
11. Мариана Стаменова – Секретар на Община Бобошево
12. Красимира Методиева – Началник отдел „Социална политика, образование, култура и здравеопазване”, Община Бобов дол
13. Антоанета Георгиева - Секретар на Община Невестино
14. Василка Кирилова - Секретар на Община Трекляно
15. Валентин Златински - Директор на Дирекция “Инспекция по труда”-Кюстендил
16. Светослава Макенджиева - Директор РД “Социално подпомагане” - Кюстендил
17. Яни Георгиев - Председател на РС на КНСБ, гр. Кюстендил
18. Валентина Испиридонова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа” - Кюстендил
19. Тодорка Дамянова - Председател на РС на КНСБ, гр. Дупница
20. Йорданка Германова - Председател на СРС на КТ “Подкрепа”, гр. Дупница
21. Йордан Беловодски - Секретар на Кюстендилска търговско промишлена палата
22. Иван Андонов - Председател на Читалище “Братство-1869”, гр. Кюстендил
23. Даниела Стоянова - Секретар на Регионална занаятчийска камара - Кюстендил
24. Миле Андонов - Представител на сдружение “Съвет по туризъм –Кюстендил”
25. Юлия Любенова - Сдружение “Амала Приятели”, гр. Дупница
26. Дамчо Дамов - Сдружение “Териториална организация на НТС – Дупница”
27. Сашо Зашев - Председател на Българска стопанска камара, гр. Кюстендил
28. инж. Светослав Борисов - Председател на Областно представителство – Кюстендил на Камара на строителите в България
 

 

 

Печат

lt educational license outlook 2016 sales maya 2017 serial number