Open menu

Училища в област Кюстендил

Община Бобов дол

ОУ "Никола Вапцаров" Населено място: гр. Бобов дол
адрес: ул. "Н. Вапцаров" № 1
тел: 070 263 903
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.ouvapcarov.com
Средно училище "Христо Ботев" Населено място: гр. Бобов дол
адрес: ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 12 
тел: 070 262 256
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.soubobovdol.com
Средно училище "Д-р Петър Берон" Населено място: гр. Бобов дол
адрес: ул. "Васил Коларов" № 1 
тел: 0886626284/161
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
http://soudpb.weebly.com/
Професионална гимназия Населено място: гр. Бобов дол
адрес: кв. "Миньор" 
тел: 0879 932 241 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Община Бобошево

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: гр. Бобошево
адрес: ул. "Кирил и Методий" 1 
тел: 0894715623
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.ouboboshevo.com/

Община Дупница

ОУ "Евлоги Георгиев" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Кулата" 13 
тел: 070 150 261, 070 138 146 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.daskalo.com/oueg/
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "В.Търново'' 19
тел: 070 152 286, 070 152 543 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОУ "Неофит Рилски" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Братя Миладинови" № 3
тел: 070 150 911 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.neofit-rilski.com/
ОУ "Христаки Павлович" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Орлинска" 13 
тел: 070 152 546 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://ou-hrpavlovich.com/
Средно училище " Св. Паисий Хилендарски" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Страхил войвода" № 5
тел: 070 152 545 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://souphd.info/web/
Средно училище "Св. Климент Охридски" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Венелин" № 92
тел: 070 152 226 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Профилирана гимназия "Христо Ботев" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Цар Самуил" № 9 
тел: 070 152 758, 070 131 661 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://hrbotev.com/
Професионална гимназия "Акад. С. П. Корольов" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Орлинска" № 70 
тел: 070 151 835, 070 151 834
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://pgkoroljov.weebly.com/
Професионална гимназия по облекло и стопанско управление Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Никола Лазарков" № 1
тел: 070 150 903
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://pgosu.com/
Професионална гимназия по транспорт Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Патриарх Евтимий" № 21 
тел: 070 150 282, 070 152 486
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.daskalo.com/pgtdupnica/
Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии "В. Демиревски" Населено място: гр. Дупница 
адрес: ул. "Велико Търново" № 6
тел: 070 151 096 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://pgxvxt.eu/
ОУ "Христо Ботев" Населено място: с. Крайници 
адрес: ул. "Здравец" № 1 
тел: 070 332 180 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ОУ "Христо Ботев" Населено място: с. Самораново 
адрес: ул. "Георги Димитров" 28 
тел: 0879147062
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://valentinagrancharova.alle.bg/
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: с. Яхиново 
адрес: ул. "Христо Ботев" № 69 
тел: 0896 972 241
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Община Кочериново

Средно училище "Христо Ботев" Населено място: гр. Кочериново 
адрес: бул. "Св. Иван Рилски" 113
тел: 070 532 236, 070 532 220 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.soukocherinovo.com/

Община Кюстендил

НУ "Св. Кл. Охридски" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "Георги Паспалев" № 11 
тел: 078 552 365
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.nu-kn.com/
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "Гладстон" № 2 
тел: 078 552 361, 078 552 360 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.kmkn.eu/
ОУ "Даскал Димитри" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: бул. "Дондуков" № 43
тел: 078 522 390, 078 527 452 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.daskalo.com/daskal/
ОУ "Проф. Марин Дринов" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: бул. ''България'' 35 
тел: 078 528 034, 078 533 482 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
https://marindrinov.wordpress.com/
ОУ "Иван Вазов" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "София" № 6
тел: 078 522 187 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.ou-iv-kn.com/
Пето ОУ "Христо Ботев" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "Спартак" № 21
тел: 078 547 881 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://petoou-hristobotev.webnode.com/
Шесто ОУ " Св. Паисий Хилендарски" Населено място:г р. Кюстендил 
адрес: ул. "Ефрем Каранов" 33 
тел: 078 528 174, 078 546 144
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://6ou.info/
Седмо ОУ "Ильо Войвода" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "Кокиче" № 7 
тел: 078 987 778 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://sedmo-ou-kn.eu/
Езикова гимназия "Д-р Петър Берон" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "Цар Освободител" № 2 
тел: 078 552 429, 078 552 428
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.eg-kn.eu/
Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" Населено място: гр.Кюстендил 
адрес: ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11 
тел: 078 552 258, 078 552 259 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.pmgkn.com/
Спортно училище "Васил Левски" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "Спартак" № 21 
тел: 078 552 249, 078 543 018
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.suvlkn.com/
Професионална гимназия по лека промишленост "Вл. Димитров-Майстора" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: ул. "Искър" № 5 
тел: 078 524 056
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
http://pglp-kn.com/
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев" Населено място: гр.Кюстендил 
адрес: ул. "19-ти февруари" № 28
тел: 078 522 464, 078 522 238
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.pgimkn.com/
Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Кл. Охридски" Населено място: гр. Кюстендил 
адрес: бул. "Цар Освободител" № 253
тел: 078 522 770
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.daskalo.com/pgsskn/
Професионална гимназия по туризъм "Н. Й. Вапцаров" Населено място: гр.Кюстендил 
адрес: ул. "Раковски" № 2 
тел: 078 522 713, 078 526 332
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://pgtkn.com/
http://www.elearnpgtkn.com/
Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов" Населено място: гр.Кюстендил 
адрес: ул. "Кокиче" № 7 
тел: 078 520 279, 078 522 687 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.ptg-kn.com/
НУ "Св. Св. Кирил и Методий" Населено място: с. Раждавица 
адрес: с. Раждавица
тел: 079 373 056 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.nurajdavica.com/

Община Невестино

ОУ "Христо Ботев" Населено място: с. Невестино 
адрес: ул. "Владимир Поптомов" № 33
тел: 07915 8888
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://www.ounevestino.org/

Община Рила

ОУ "Аверки Попстоянов" Населено място: гр. Рила 
адрес: ул. "Димо Хаджидимов" № 6 
тел: 070 198 872, 070 542 242 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://ourila.com/

Община Сапарева баня

Средно училище "Христо Ботев" Населено място: гр. Сапарева баня 
адрес: ул. "Княз Борис" № 3
тел: 070 798 915
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Община Трекляно

ОУ "Св. Климент Охридски" Населено място: с. Трекляно
адрес: с. Трекляно
тел: 079 276 336, 0884 105 260 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Печат