Open menu
На горе

Отчети и доклади

ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ НА ЙОРДАН ЕМИЛОВ ТАТАРСКИ - СЛУЖЕБЕН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ПЕРИОДА 08.02.2017 г. – 09.05.2017 г.
Оперативен план за дейността на Областна администрация – Кюстендил за 2018 година
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ
Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.
Стратегически план на Областна администрация Кюстендил за периода 2019-2021 година
Оперативен план за дейността на Областна администрация Кюстендил за 2019 година
Отчет за изпълнение на целите за 2018г.
Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност
Годишен отчет за 2018г. на заявленията по Закона за достъп до обществена информация
 
 
Powered by Phoca Download