Open menu
На горе

Достъп до обществена информация

Декларация по ЗПУКИ - Аделина Григорова
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Областна администрация Кюстендил
Годишен отчет за 2017г. на заявленията по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/
Съобщение по чл. 61, ал. 3 АПК до г-н Йордан Лазов
 
 
Powered by Phoca Download