Open menu
На горе

Административни услуги

Процедура за Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Процедура за издаване на Удостоверение обр. УП – 3 /трудов стаж/
Процедура за издаване на Удостоверение обр. УП – 2 /за осигурителен доход/
Удостоверение за Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Кюстендил
Доклад за удовлетвореност на потребителите
Финансова компeнсация на пострадали от престъпления по ЗПФКПП (Financial compensation of crime victims under CVAFCA)
Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации
 
 
Powered by Phoca Download