Open menu
На горе

Областни съвети

Заповед № 118 от 18.03.2005 г.
Заповед № 187 от 16.07.2012 г.
Заповед № РД 22-145 от 21.5.2014 г.
Протокол и приложения от проведеното заседание на РСР на ЮЗР на 26-27.01.2017 г. в Боровец
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в Боровец, както и към материалите от заседанието
Протокол №32 от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
Протокол №32 от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район
Размер:
17.64 MB
Дата:
21 Март 2017

Протокол №32 от съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено в периода 30.06-01.07.2016 г. в гр. Кюстендил

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 30.06-01.07.2016 в гр. Кюстендил
Протокол №33 от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 08-09.09.2016 г. в община Разлог
Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 08-09.09.2016 г. в община Разлог
Протокол от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил от 30.07.2012г.
Протокол от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил от 17.01.2014г
Протокол от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил от 18.12.2014г
Протокол от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил от 14.09.2015г
Протокол от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил от 27.10.2015г
Протокол от заседание на Областен експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил от 10.03.2017г
ПРОТОКОЛ №КД-03-74 от 05.07.2017 г ОСТС - Кюстендил
Заповед №РД-22-193/05.07.2017
Правила за състава и работата на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
Заповед №РД-20-310/21.11.2017 г.
 
 
Powered by Phoca Download