Open menu
На горе

Административен контрол

Върнати и (или) оспорени решения януари -декември 2018 г.
Отменени заповеди за периода януари - март 2018 г.
Списък на издадените актове през 2018 г.
Върнати и/или оспорени решения на общинските съвети в област Кюстендил (Януари - Юни 2019 г.)
Списък на издадените актове (Януари - Юни 2019 г.)
 
 
Powered by Phoca Download