Open menu
На горе

Асоциация по ВиК

Покана за извънредно Общо събрание 21.11.2017г.
Писмени материали - извънредно Общо събрание 21.11.2017г.
Писмо за отмяна на насроченото за 21.11.2017г. от 13,00 часа извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
Предложение за допълнителна точка от дневния ред
Писмени материали - "Инвестиции в публични активи на ВиКО към 31.10.2017г."
Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от ПОДАВиК, относно насрочено за 10.01.2018 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
Подробна инвестиционна програма на Вик оператора - "Кюстендилска вода" ЕООД за 2017г.
Протокол №РД-18-36/18.12.2017 г.
Присъствен списък - 18.12.2017г.
Писмени материали - 18.12.2017г.
ПРОТОКОЛ №РД-18-02/10.01.2018 г. ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К, ПРОВЕДЕНО НА 10.01.2018 г.
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС В ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК, ПРОВЕДЕНО НА 10.01.2018 г.
Отчет за дейността на АВиК - Кюстендил за 2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК - Кюстендил за 2017г.
Годишен финансов отчет на АВиК - Кюстендил за 2017 г.
Проектобюджет на АВиК - Кюстендил за 2018 г.
Предложение за Подробна инвестиционна програма за 2018г.
Покана до членовете да АВиК - Кюстендил
Протокол № РД-18-12 от 06.03.2018 г., ведно със списък на присъстващите с право на глас
Покана за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 04.12.2018г.
 
 
Powered by Phoca Download