Open menu
На горе

Други

Регламент за провеждане на 71-ви Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“, 27 май – 2 юни 2017 г. в област Враца
Инициатива Interreg Volunteer Youth (IVY) - Host Organisations
Инициатива Interreg Volunteer Youth (IVY) - REPORTER
Инициатива Interreg Volunteer Youth (IVY) - PROJECT PARTNER
НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2017 „СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА“
Кандидатстване за стипендии за академичната 2017-2018 г. по Стипендиантски програми на Ромския образователен фонд - писмо
Кандидатстване за стипендии за академичната 2017-2018 г. по Стипендиантски програми на Ромския образователен фонд - брошура
Прессъобщение за обл.адм. 27.03.2017
Прессъобщение - Представяне на проект „Промоция на туристически забележителности в 3D – TAP 3D”
СЪОБЩЕНИЕ Йорданка Георгиева Стоименова
СЪОБЩЕНИЕ Огнян Генчев Ничев
СЪОБЩЕНИЕ Владимир Панайотов Механджийски
СЪОБЩЕНИЕ Галя Павлова Величкова
СЪОБЩЕНИЕ Сика Стоянова Ранева
ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г., ИЗМ. - ДВ
Наредба купа "Васил Левски"
ПУП Обяснителна заповед
 
 
Powered by Phoca Download