Заявление на основание Закона за Достъп до Обществена информация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Примерно заявление на основание Закона за Достъп до Обществена информация.

Заявление за достъп до информация

Печат