Решение за промяна процентното съотношение на гласовете на членовете на АВиК - Кюстендил

Печат