Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.09.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 29 Август 2016.

Покана до членовете на АВиК - Кюстендил по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 20.09.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД

Проект на Бизнес план 2017 г. - 2020 г.

Приложение на Бизнес план

Проект на бюджет 2017г.

Решение № 102/24.06.2016 г. на ОбС - Дупница

Дата на публикуване: 29.08.2016г.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия

on 06 Октомври 2016.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 20.09.2016 г.

Протокол № РД-18-30 от 20.09.2016 г., ведни със Списък на присъстващите с право на глас

Дата на публикуване: 06.10.2016г.

Печат

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно промяна на датата на провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 08 Юни 2016.

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно промяна на датата на провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил от 27.06.2016 г. на 04.07.2016 г. 

Дата на публикация: 08.06.2016г.

Покана до членовете на АВиК

Съобщение за отмяна на насроченото за 04.07.2016 г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД

on 30 Юли 2016.

Съобщение за отмяна на насроченото за 04.07.2016 г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД

Дата на публикуване: 30.06.2016г.

Съобщението може да изтеглите от тук

Печат

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 27.06.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия

on 30 Май 2016.

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 27.06.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил

Дата на публикация: 30.05.2016г.

Покана до членовете на АВиК

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно промяна на датата на провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 08 Юни 2016.

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно промяна на датата на провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил от 27.06.2016 г. на 04.07.2016 г. 

Дата на публикация: 08.06.2016г.

Покана до членовете на АВиК

Съобщение за отмяна на насроченото за 04.07.2016 г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД

on 30 Юли 2016.

Съобщение за отмяна на насроченото за 04.07.2016 г. заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД

Дата на публикуване: 30.06.2016г.

Съобщението може да изтеглите от тук

Печат

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 05.04.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

on 01 Март 2016.

Покана до членовете на АВиК по чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, относно насрочено за 05.04.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил.

Дата на публикация: 01.03.2016г.

Покана до членовете на АВиК

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 05.04.2016 г.

Договор между АВиК - Кюстендил и Кюстендилска вода ЕООД, ведно с приложения

Протокол № РД-18-11 от 05.04.2016 г.

Печат

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендил

on 18 Март 2016.

Документи по чл. 15, ал. 5, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация от Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, проведено на 07.03.2016 г.

Протокол № РД-18-04/07.03.2016г.

Печат

  • 1
  • 2