Редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 07.03.2019 г.

I.

II. Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 07.03.2019 г. :

Дата на публикуване: 08.02.2019г.

 

 

 

Печат