Извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 04.12.2018г.

1. 


2. Писмени материали за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 04.12.2018г. :

 

Печат