Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил, насрочено за 06.03.2018 г.

Дата на публикация - 08.02.2018 г.

Печат